Tag Archives: БЮРОКРАТИЯ

БЮРОКРАТИЯ

БЮРОКРАТИЯ (фр. bureaucrate – мамлекеттик мекемелерде стол жапкан жашыл сукно; мамлекеттик аппараттын  ортоңку звеносун тейлеген кызматчы). Б-нын болуусу саясат жана бийликтин жашоосу үчүн зарыл шарт. Б.  администрациялык иштин техникасына ээ, маалыматтар, документтер колунда, ошондуктан ал мамлекеттик чечимдер,  актыларды даярдоо, түзүү мүмкүндүгү, калк менен түздөн-түз байланышка чыгууну аткарат. Б. термини үч мааниде  колдонулат: 1) Социалдык организм, социалдык карама-каршылыктар, антогонизм… Кененирээк »