Tag Archives: Гегель

ГЕГЕЛЬ Георг Вилгельм Фридрих Гегель

ГЕГЕЛЬ Георг Вилгельм Фридрих Гегель (1770–1831) – немец философу. «Граждандык коом» деген эмгегинде үй-бүлө  тегинен эле граждандык коом болгон түшүнүктү берет: «Үй-бүлө өзү табигый коом болуп эсептелет, анын мүчөлөрү  сүйүү, ишеним жана табигый баш ийүү менен байланышкан (пиэтет)». Түшүндүрмө. Үй-бүлө өзү табигый коом.  Биринчиден, өз эркинин күчү менен үй-бүлө мүчөсү боло албайт, өзүнүн жаратылышынын күчү менен гана боло… Кененирээк »

ЖАШ ГЕГЕЛЧИЛЕР

ЖАШ ГЕГЕЛЧИЛЕР, же сол гегелчилер — гегелчил философиялык мектептин радикалдуу канаты. Алардын Г егелдин философиясын интерпретациялашы ж-а христианчылыкка сыны ошол мезгилдеги немец шарты үчүн буржуазиялык-демократтык ойду ж-а жалпы эле саясий кызыкчылыкты ойготуунун өзгөчө бир формасы болгон. Солгегелчилердин теориясы диндин моделине коомдук аң-сезимдин социалдык структура (идеология) катары анализдөөнүн эң алгачкы аракети катары кызыктуу. Алардын көңүл борборунда коом ж- дө… Кененирээк »

ГЕГЕЛЧИЛИК

ГЕГЕЛЧИЛИК (Гегельянство) — Гегелдин окуусун ж-а идеяларын өнүктүрүп, тереңдеткен философиялык агым. Г ерманиядагы Г егелдин мектеби теисттик оң канат улуу гегелчилер (Г ешель, Дауб, Г инрихс, Г аблер ж. б.) ж-а радикалдык сол канат, жаш гегелчилер (Руге, Бруно Бауэр, Фейербах, Штраус ж. б.) болуп ажыраган. Консервативдик улуу гегелчилердин өкүлдөрү 19-к-дын 30-40-жылдарында Гегелдин окуусун диндик-христиандык интерпретациялап, акыл м-н диндик… Кененирээк »