Tag Archives: генеалогия

ГЕНЕАЛОГИЯ

ГЕНЕАЛОГИЯ — алгач адамдын пайда болушун аныктаган анын ата-тегинин, тукумунун тизмеси. Ал эми философияда генеалогия — бул социалдык- маданий көрүнүштөрдүн өзгөрүлбөстүгүн танган классикалык эмес ыкма Г. Ф. Ницше тарабынан киргизилип, кийин М. Фуко андан ары өнүктүргөн. Г. өзүнө адамдын реалдуу денелик көрүнүшүнүн белгилүү шарттарын камтыган конкреттүү себептердин көпчүлүгүн камтыйт. Ницше моралдын тарыхын сызыктуу өнүгүүнүн алкагында көрсөткөн анын бардык… Кененирээк »