Tag Archives: ГЕОСАЯСАТ

ГЕОСАЯСАТ

ГЕОСАЯСАТ (гр. geo – жер, politike – мамлекетти башкаруу саясаты) – саясий-географиялык билимге таянып,  экономикалык өнүккөн мамлекеттердин глобалдык кызыкчылыктарын жана тышкы саясатын негиздөөчү саясий  22 www.bizdin.kg  концепция. Г. терминин илимге швед окумуштуусу Р. Челлен киргизген. Бул концепциянын фундаментин немец  географы жана зоологу Ф. Ратцел иштеп чыккан мамлекет жөнүндөгү өзгөчө окуу түзөт. Ал «тынымсыз өсүүгө жана  аймактык кеңейүүгө умтулуучу,… Кененирээк »