Tag Archives: ГОББС

ГОББС Томас

ГОББС Томас (1588–1679) – атактуу англиялык саясат таануучу, механикалык материализмдин алгачкы толук  системасын түзүүчү. Г. биринчилерден болуп, королдун бийлиги кудайдан экендигине каршы болгон. Г. мамлекетти  библиядагы мифтик укмуштуу левиафанга (левиафан – адамдарды жеп-жутуп турган мистикалык желмогуз)  окшоштуруп, аны «бардыгынан бардыгына каршы согушуп турган табигый абалын жөнгө салган адамдардын  ортосундагы келишиминин натыйжасы катары көрсөткөн. Негизги эмгектери: «Левиафан» (1651), «Философиянын … Кененирээк »