Tag Archives: ГРУППА

ГРУППА

ГРУППА (топ) – 1. Элдердин бирикмеси, анын негизинде жалпы кызыкчылык, максат жатат. Эң байыркы аныктама  Аристотелге тиешелүү. Достук мамиле, туугандык, анын кызыкчылыгы бир деп билет: 1. Батышта, социалдык, баштапкы  биригүү; 2. аймактык, өндүрүштүк, конфессионалдык; 3. микротоптор. Г-нын архаикалык формасына – диада, триада  кирет (2–3 адам). Бул жарым феодалдык, патриархалдык коомго мүнөздүү. Батышта адамдар ишмердүүлүгүнө жараша  да бөлүнөт: экономикалык,… Кененирээк »