Tag Archives: ДАЛЬ

ДАЛЬ Роберт Алан

ДАЛЬ Роберт Алан (1915) – америкалык саясат таануучу; бүгүнкү саясий илимдеги оригиналдуу жана таасирдүү инсан.  Плюралисттик демократия теориясын негиздөөчүлөрдүн бири. «Демократия теориясына киришүү» (1956), «Батыш  26 www.bizdin.kg  демократияларындагы саясий оппозициялар» (1966), «АКШдагы плюралисттик демократия» (1967) ж. б. кеңири белгилүү  эмгектеринде Д. демократиянын өбөлгөлөрү, эркиндик, теңдик жана демократия түшүнүктөрүнүн өз ара катнашы,  саясий системалардын өзгөрүш проблемаларын караган. «Полиархия, катышуу… Кененирээк »