Tag Archives: ДЕИДЕОЛОГИЯЛАШТЫРУУ

ДЕИДЕОЛОГИЯЛАШТЫРУУ 

ДЕИДЕОЛОГИЯЛАШТЫРУУ – ХХ к. 50-ж. Европада кеңири тараган социал-демократтык концепция; алар коомдо  «идеологияны жок кылып», идеологиясыз илимди түзүүгө аракет жасашкан. Т. Парсонс, Э. Шилз, С. Липсет ж. б.  колдогон. Идеология – социалдык чындык жөнүндө ачык картинаны бере албайт, анткени ал өзүнчө бир таптын,  социалдык катмардын кызыкчылыгын көздөйт дешкен. Коом нормалдуу өнүгүүсү үчүн тапка негизделбеген социалдык  негиз керек. Жогорку индустриалаштырылган… Кененирээк »