Tag Archives: ДЕМАГОГИЯ

ДЕМАГОГИЯ

ДЕМАГОГИЯ – массанын реалдуу проблемаларын, суроо-талаптарын билип алып, ошолорду ищке ашыруу деген  ураанга жашынып, өзүнүн же топтун, социалдык же саясий максатын көздөгөн аракеттер жана аларды ишке ашырууга  умтулуу. Реакциячыл жалган жана өзүнүн чыныгы жүзүн, максаттарын жашырган саясатчылар Д-нын чеберлери  болушат, аларга калп айтуу, кооздоп сүйлөө, элди алдоо ж. б. у. с. мүнөздүү.