Tag Archives: ДЕМИЛГЕЛЕР

ГРАЖДАНДЫК ДЕМИЛГЕЛЕР

ГРАЖДАНДЫК ДЕМИЛГЕЛЕР – граждандардын өз укугун бийликтин кысымынан коргоо үчүн уюшулган локалдуу,  ишмердүүлүгү боюнча чектелген, коллективдүү уюштурмасы. Үй-жай, билим, транспорт, маданият, шаардын өнүгүүсү  ж. б. маселелер боюнча атайын түзүлөт. Негизинен буга киргендер тарабынан ыктыярдуу, ишеничи аркылуу иштер  24 www.bizdin.kg  жүргүзүлүп, ар кандай формалдуулуктарга жол жок. Составы өтө ар түрдүү (көбүнчө орто катмар). Мисалы, ФРГда бир  нече миң Г.… Кененирээк »