Tag Archives: ДЕМОКРАТТЫК

ДЕМОКРАТТЫК ЦЕНТРАЛИЗМ

ДЕМОКРАТТЫК ЦЕНТРАЛИЗМ – башкаруунун жана мамлекеттик түзүлүштүн кээ бир саясий партиялардын жана  коомдук уюмдардын түзүлүшүнөн жана ишмердигинин принциби. Демократия жана централизм бул принциптин өз ара  шартталган тараптары. Тарых далилдеп тургандай, админстрациялык-командалык системанын шартында демократиянын  жоктугу жана централизмдин күчөшү, бардык чоң-кичине маселелердин борбордон чечилип калышы бюрократияга  алып келди. Централизмден толугу менен баш тартуу анархияга алып келет. Ошондуктан Д. ц.… Кененирээк »

ДЕМОКРАТТЫК СОЦИАЛИЗМ

ДЕМОКРАТТЫК СОЦИАЛИЗМ – Социалисттик Интернационалдын официалдуу идеологиялык жана саясий  доктринасы. Д. с. термини ХIХ к. аягында Германия, Австрия жана Улуу Британия жумушчу кыймылында пайда болгон.  Д. с. идеясы II Интернационалдын теоретиктери тарабынан, биринчи кезекте Э. Бернштейн жана «австромарксизмдин»  өкүлдөрү тарабынан иштелип чыккан. Д. с. концепциясынын башкы тезиси социализмдин принциптери (капиталисттик  эзүүгө каршы күрөш, социалдык адилеттүүлүк) менен либерализмдин баалуулуктарын… Кененирээк »

ДЕМОКРАТТЫК РЕЖИМ

ДЕМОКРАТТЫК РЕЖИМ – саясий режимдин бир түрү; ага бийликтин бөлүнүшү жана легитимдүүлүгү, саясий  плюрализм, негизги адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы мүнөздүү. Демократтык коомдо өкүлчүлүк  демократия дайыма тикелей демократиядан кийин турат. Коомчулуктун ою дайыма изилденет жана эске алынат.  Мамлекеттик бийликтин өкүлчүлүк органдары жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу эл тарабынан жалпыга бирдей түз  шайлоолордо жашыруун добуш берүү жолу менен шайланат. Шайлоолор… Кененирээк »

ДЕМОКРАТТЫК ПРИНЦИПТЕР

ДЕМОКРАТТЫК ПРИНЦИПТЕР – демократтык саясий режим негиздеген принциптер. Демократия өзүнүн  өнүгүшүндө бир катар принциптерди иштеп чыккан. Биринчи кезекте бул – элдик бийлик, эл бийликтин булагы, бийлик  ал тарабынан тикелей же өкүлчүлүк формасында ишке ашырылат. Кеңири тараганы өкүлчүлүк формасындагы принцип,  ага ылайык граждандар мыйзам чыгаруучу бийликти жана аткаруучу бийликти шайлашат. Д. п-тин кийинкиси –  чечимдердин көпчүлүк добуш менен кабыл… Кененирээк »

ДЕМОКРАТТЫК КЫЙМЫЛДАР

ДЕМОКРАТТЫК КЫЙМЫЛДАР азыркы мезгилдеги коомдук өнүгүүнүн эң башкы кыймылдаткыч күчү.  Прогрессивдүү реформаны жүргүзүү, глобалдык, регионалдык жана улуттук проблемаларды чечүү Д. к-дын максаты  болуп саналат. Коомдук өз алдынча ишмердикке ээ социалдык таптар, ассоциациялар, коалициялар, союздар,  козголуштар Д. к-дын структурасын түзүшөт. Д. к. өзүнүн өнүгүшүндө бир нече этаптарды басып өткөн акыркы  жылдары пайда болгондору: «жаңы демократтык кыймыл», «жаңы социалдык кыймыл», «Кыргызтан… Кененирээк »