Tag Archives: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – мамлекет тарабынан мамлекеттик функциялардын автономдуу аймактык башкаруу  органдарына берилиши. Бийликтин балансынын борбордук деңгээлден жергиликтүү деңгээлге берилиши – бул  децентрализациялоонун жалпы түшүнүгү. Ал эми тар түшүнүгүндө мамлекет менен анын администрациялык-аймактык  бөлүктөрүнүн өз ара аракеттеринин системасын берет. Д. башкарууну демократташтыруу үчүн шарттарды түзүү менен  өкмөттү элдерге жакындаштырат. Д. борборлоштурулган жетекчиликти да, жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы өзүнөзү жөнгө салууну… Кененирээк »