Tag Archives: ДИНИЙ

ДИНИЙ ИДЕОЛОГИЯ

ДИНИЙ ИДЕОЛОГИЯ – диний догматиканы жана диний келип чыгышы жөнүндөгү жалпы дүйнөнү элестетүүлөрдү,  маанилүү диний кызыкчылыктарды негиздөө жана саясий талаптарды келтирүү үчүн колдонулуучу идеалык  элестетүүлөрдүн салыштырмалуу бүтүндүк системасы. Д. и. адамдын саясий активдүүлүгүнүн шарты катары алардын  динге карата окшош мамилесинин басымдуулук кылышына: ыйык китептерден (Веда, Куран, Библия, Талмуд) алынган  элестетүүлөрдү иш жүзүнө ашырууга, коомдук бүтүндүүлүктүн шарты катары бийликтегилердин… Кененирээк »