Tag Archives: доор

ЗАМАНАЧЫЛАР

ЗАМАНАЧЫЛАР – ХIХ к. ортосу – ХХ к. башында кыргыз коомундагы саясий жана философиялык ойдун  өнүгүшүндөгү өзгөчө бир агым. З-дын составы ойчул-акындардан турган. Өз ырларында акыр заман, кыямат кайым, зарзаман маселелерин чагылдыргандыгына байланыштуу алар З. деп аталышат. З-дын негизги ырлары, ой-чабыттары өз  мезгилиндеги коомдук, саясий турмушту, андагы карама-каршылыктарды ачып көрсөтүүгө жана жакынкы жана алыскы  келечекке көз жүгүртөп, келечектеги… Кененирээк »

ЗАМАН, ДООР

ЗАМАН, доор, мезгилдин башталышы – адам коомунун өнүгүшүнүн белгилүү бир мезгили; Римде кечил (монах) болгон  Кенже Дионисий (500–545-ж.) Пасха күндөрүн эсептөөнүн жадыбалын түзүп (525-ж.), дүйнөлүк тарыхтын жыл эсебин  Христос туулган күндөн баштоону сунуш кылган. Христостун туулган күнүн Рим шаары негизделгенде (Варрондун (б. з.  ч. 116–27-ж.) эсептөөлөрү боюнча Рим б. з. ч. 753-ж. 21-апрелде негизделген) 753-ж. 25-декабры өткөндөн кийин… Кененирээк »

ТАРЫХЫЙ ДООР

ТАРЫХЫЙ ДООР (Эпоха историческая) — бул тарыхтын объективдүү белгилердин негизинде айырмаланып турган узакка созулган ж-а сапаттык жактан өзгөчөлүү көрүнгөн мезгили. Т. д. бүткүл дүйнөлүк тарыхтын тигил же бул «кесимин» (учурун) коом өнүгүшүнүн ошол таптагы тенденциясына ылайык мүнөздөп турат. Ар бир тарыхый доордун объективдүү мазмунун аныктоо — аны конкреттүү анализге алуунун негизи болуп саналат. Т. д-дын чектери көпчүлүк учурда… Кененирээк »