Tag Archives: дүйнө

ДҮЙНӨНҮН ИЛИМИЙ СЫПАТЫ

ДҮЙНӨНҮН ИЛИМИЙ СЫПАТЫ (картинасы) — жаратылыштын жалпы касиеттери ж-а илимий ченемдери туурасында табият таануунун негизги илимий түшүнүктөрүн ж-а принциптерин жалпылоонун ж-а синтездөөнүн натыйжасында келип чыккан туташ бүтүн система. Д. и. с-нын дүйнө тааным ж-а методологиялык базасы материалисттик диалектика болуп саналат. Д-нүн жалпы илимий сыпаты м-н изилдөө предмети б-ча жакын болгон айрым илимдердин (физикалык, астрономиялык, биологиялык ж. б.) дүйнө… Кененирээк »

ДҮЙНӨГӨ БОЛГОН КӨЗ КАРАШ

ДҮЙНӨГӨ БОЛГОН КӨЗ КАРАШ — дүйнө ж-дө ж-а андагы адамдардын орду ж-дө, адамдын аны курчап турган чындыкка ж-а өзүнө болгон мамилеси ж-дө көз караштардын системасы, ошондой эле ушул көз караштар м-н шартталган адамдардын негизги турмуштук ээлеген орду ж-а көрсөтмөлөрү, алардын ишенимдери, идеалдары, таанып билүү ж-а иш-аракет принциптери, дүйнөлүк багыттары. Д. б. к. к. — адамдын чындыкка болгон теориялык… Кененирээк »