Tag Archives: ДҮЙНӨЛҮК

ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТ

ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТ – ал аралык укуктун негизги субъектеринин жыйнактуу саясий ишмердүүлугү; БУУ жана башка  дүйнөлүк коомчулуктун мыйзамдуу органдары жана мекемелеринин чыгармачылыгында чагылдырылган,  интеграцияланган кызыкчылык. Д. с. эл аралык мамилелердин жана байланыштардын түрдүү жактарын түзгөн улуттук  мамлекеттердин тышкы саясий ишмердүүлүгү; регионалдык, мамлекет аралык жана коомдук структуралардын,  группировкалардын, союздардын ж. б. бирикмелердин саясий акциялары; мамлекеттер жана элдер менен  полномочияланган БУУ… Кененирээк »