Tag Archives: жанр

ЭПИКАЛЫК ЖАНР

«Эпикалык жанр» ушул айкашуу тутумунда өзүнчө бир көрүнүштү туюнтуп, адабий терминдик жүктү аркалап турганы менен түпкү тегинде ар бири өзүнчө мааниге ээ, бүгүнкү маңызына ээ болгонго чейин башка-башка максатта колдонулуп келген жана эволюциялык өнүгүш жолу бар сөздөр.