Tag Archives: ЖАН-ЖАК

ЖАН-ЖАК Руссо

ЖАН-ЖАК Руссо (1712–1778) француз жазуучусу жана философу – граждандык коомду мамлекетке кайра курулган  коом катары мүнөздөйт жана аны коомдук келишимдин жардамы менен тактайт. «Коомдук келишим жана саясий  укуктун принциптери» – деген эмгегинде Руссо элдик суверенитетти жактайт, элдин абсолютизмди кулатуу жана  демократиялык түрдө шайланган өкмөттү бийликтен четтетүү укугу бар экендигин негиздейт. Ушул эмгегинде  граждандык коом түшүнүгүн иш тажрыйба негизинде… Кененирээк »