Tag Archives: жаргылчак

ЖАРГЫЛЧАК

«Керектүү таштын оордугу жок» (макал). Таш буюму. Жаргылчак — кичинекей кол тегирмен. Ал кол менен чуркатылат. Жаргылчак менен арпа, буудай, жүгөрү, конок, таруу сыяктуу дандарды кууруп да, куурубай да майдалап, андан ун, талкан, шак, угут кылып алат. Туз майдаланат, илгери эжигей- курутту кургатып, кадимки талкандай тарткан. Андай тамак-аштар күлазык болгон. Жаргылчак бар жерде буркураган жарма болот. Көбүгүн черткен… Кененирээк »