Tag Archives: жумагулов

ЖУМАГУЛОВ СУЛАЙМАН

ЖУМАГУЛОВ СУЛАЙМАН (1923-ж. т., Талас обл., Талас р-ну, Көпүрөбазар айылы) — физик-математик, философия илимдеринин кандидаты (1968), проф. (1991). 1953-ж. КМУнун физика-математика факультетин бүткөн. 1953-58-ж. партиялык кызматтарда иштеген. 1958-жылдан КМУнун диалектикалык материализм кафедрасында аспирант, улук окутуучу, доцент, кафедра башчысы. 1977-86-ж. Ош мамл. пед. ин-тунда ректор, 1986-жылдан Тил ж-а гуманитардык илимдер ин-тунда философия кафедрасынын башчысы. 40тан ашык ил. эмгектин (а.… Кененирээк »

ЖУМАГУЛОВ МААМЕТАЙЫП

ЖУМАГУЛОВ Мааметайып (1949-ж. т., Нарын обл., Акталаа р-ну, Карабүргөн айылы) — философия илимд. доктору (1994), проф. (1997). Пржевальск мамл. пед. ин-ттун физика-математика факультетин бүткөн (1970); 1970-73-ж. о. эле ин-ттун философия ж-а ил. коммунизм кафедрасында окутуучу. 1973-76-ж. КМУда аспирант. 1976-91-ж. Кырг-н УИАнын философия ж-а укук ин-тунда кенже улук, жетектөөчү ил. кызматкер, 1992-жылдан экологиянын философиялык маселелери бөлүмүнүн башчысы, о. эле… Кененирээк »