Tag Archives: ЖЫЙЫН

МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУЧУ ЖЫЙЫН

МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУЧУ ЖЫЙЫН Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин палатасы – Конституциялык  түзөтүүлөр жөнүндө 1994-ж. 22-октябрындагы референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) жыйынтыктарына  ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Консти-туциясынын 96-статьясынын талап-тарына негизделип, Кыргыз  Респуб-ликасынын Конституциясына өзгөр-түүлөр жана толуктоолор жөнүндө конституциялык кеңешме түзүлүп,  сунуштарды иштеп чыккан. Анда Жогорку Кеңеш төмөнкүдөй эки палатадан турат: туруктуу иштөөчү жана  республиканын бүткүл калкынын таламдарын билдирүүнүн негизинде… Кененирээк »