Tag Archives: жүрүм-турум

САЯСИЙ ЖҮРҮМ-ТУРУМ

САЯСИЙ ЖҮРҮМ-ТУРУМ – субъекттин өзүн курчап турган саясий чындык менен өз ара аракети. С. ж. т. чөйрөнүн  саясий стимулдарына карата жооп берүү системасы катары каралат. Тигил же бул жолду тандоодо жана өз алдынча  саясий чечимди кабыл алууда адамдын дүйнөгө болгон көз карашына (мындан анын жүрүм-турумунун багыты көз  каранды болот) чоң маани берилет. Адамдын С. ж. т-ун аныктоодо саясий… Кененирээк »