Tag Archives: ЗАГОВОР

ЗАГОВОР

ЗАГОВОР, с а я с и й – белгилүү бир саясий максатты көздөгөн, саясий күчтөргө кирген бир нече адамдардын бирөөгө  же саясий институтка каршы макулдашып уюшулушу. Тарыхта ишке ашкан 3-лордун көбү индивидуалдуу мүнөзгө ээ  болуп, көбүнчө инсандарга каршы багытталган. 3. ошондой эле саясатта таасир, бийлик үчүн күрөштүн традициялуу,  эффективдүү каражатынын бири болуп саналат. Адегенде, 3. – бул жок… Кененирээк »