Tag Archives: ЗАМАН

ЗАР-ЗАМАН

«ЗАР-ЗАМАН» (иранча зар-кайгы, ый) Молдо Кылычтын эң ири чыгармасы. Жазылган жылы тууралуу автор төмөнкүчө  баяндайт:  Бир миң үч жүз он алты.  Мусулманча бул сана  Отуз эки жашында,  Молдо Кылыч бечара.  «З. з». санат түрүндө жазылган. Кыргыз адабиятында көлөмү жагынан «З. з-га» теңдеш келе турган башка эч кандай  санат ыр жок. «З. з» сюжет жок, окуясыз, ал макал сыяктуу… Кененирээк »

ЗАМАНАЧЫЛАР

ЗАМАНАЧЫЛАР – ХIХ к. ортосу – ХХ к. башында кыргыз коомундагы саясий жана философиялык ойдун  өнүгүшүндөгү өзгөчө бир агым. З-дын составы ойчул-акындардан турган. Өз ырларында акыр заман, кыямат кайым, зарзаман маселелерин чагылдыргандыгына байланыштуу алар З. деп аталышат. З-дын негизги ырлары, ой-чабыттары өз  мезгилиндеги коомдук, саясий турмушту, андагы карама-каршылыктарды ачып көрсөтүүгө жана жакынкы жана алыскы  келечекке көз жүгүртөп, келечектеги… Кененирээк »

ЗАМАН, ДООР

ЗАМАН, доор, мезгилдин башталышы – адам коомунун өнүгүшүнүн белгилүү бир мезгили; Римде кечил (монах) болгон  Кенже Дионисий (500–545-ж.) Пасха күндөрүн эсептөөнүн жадыбалын түзүп (525-ж.), дүйнөлүк тарыхтын жыл эсебин  Христос туулган күндөн баштоону сунуш кылган. Христостун туулган күнүн Рим шаары негизделгенде (Варрондун (б. з.  ч. 116–27-ж.) эсептөөлөрү боюнча Рим б. з. ч. 753-ж. 21-апрелде негизделген) 753-ж. 25-декабры өткөндөн кийин… Кененирээк »