Tag Archives: ЗАМАНАЧЫЛАР

ЗАМАНАЧЫЛАР

ЗАМАНАЧЫЛАР – ХIХ к. ортосу – ХХ к. башында кыргыз коомундагы саясий жана философиялык ойдун  өнүгүшүндөгү өзгөчө бир агым. З-дын составы ойчул-акындардан турган. Өз ырларында акыр заман, кыямат кайым, зарзаман маселелерин чагылдыргандыгына байланыштуу алар З. деп аталышат. З-дын негизги ырлары, ой-чабыттары өз  мезгилиндеги коомдук, саясий турмушту, андагы карама-каршылыктарды ачып көрсөтүүгө жана жакынкы жана алыскы  келечекке көз жүгүртөп, келечектеги… Кененирээк »