Tag Archives: ЗАР-ЗАМАН

ЗИЛЗАЛА

«ЗИЛЗАЛА» (Кысса-и-Зилзала кыйраткыч жер-титирөө) – Молдо Кылычтын чыгармасы. Алгач 1911-ж. Казан  шаарынан араб тамгасында чыккан. 1910-ж. Кыргызстандагы, борбору Чоң-Кемин болгон, чоң жер титирөө алааматка  арналып жазылган казал. Бул кыргыз элинин алгачкы ирет жазылып, басмадан чыккан эмгектеринин бири. «З».  чыгармасы адам коому менен табияттын кубулуштарынын ортосундагы мамилеге, коомдук мамилелердин өзгөрүшө,  адамдардын «күнөөлөрүнөн көбүйүшү чоң табигый кырсыктарга алып келет деген… Кененирээк »

ЗАР-ЗАМАН

«ЗАР-ЗАМАН» (иранча зар-кайгы, ый) Молдо Кылычтын эң ири чыгармасы. Жазылган жылы тууралуу автор төмөнкүчө  баяндайт:  Бир миң үч жүз он алты.  Мусулманча бул сана  Отуз эки жашында,  Молдо Кылыч бечара.  «З. з». санат түрүндө жазылган. Кыргыз адабиятында көлөмү жагынан «З. з-га» теңдеш келе турган башка эч кандай  санат ыр жок. «З. з» сюжет жок, окуясыз, ал макал сыяктуу… Кененирээк »