Tag Archives: зордук

ЗОРДУК-ЗОМБУЛУК

ЗОРДУК-ЗОМБУЛУК — бирөөнүн үстүнөн башка бирөөлөрдүн үстөмдүк жүргүзүүсүнөн пайда болгон коомдук теңсиздиктин идеалистик теориясы. Дюринг таптардын пайда болушун коомдогу бир бөлүктүн башкаларына зомбулук көрсөтүүсү м-н (ички зомбулук) байланыштырган; авс. социолог Л. Гумплович (1838-1909), о. эле К. Каутский ж. б. таптардын ж-а мамлекеттин пайда болушунун чечүүчү ролу алдуу уруулардын алсыздарын кулдандыруусу болгон деп эсептешет. Тарыхый материализм коомдук турмуштун өнүгүшүндө… Кененирээк »