Tag Archives: ЗОРОАСТРИЗМ

ЗОРОАСТРИЗМ

ЗОРОАСТРИЗМ – байыркы доордо жана орто кылымдарда Иран, Орто Азия,  Азербайжанда тараган отко табынуу дини. Б. з. ч. VII к. пайда болгон. Бул динди негиздөөчү деп эсептелген пайгамбар  Зороастранын (Иранча Заратуштра) ысмынан аталган. З. окуусу «Авеста» ыйык китебинде баяндалган. З-дин негизги  принциптери: диний дуализм, б. а. «карама-каршы эки кудай-бири мээримдүү -Ахурамазда, экинчиси ырайымсыз-АнхраМаню бар» деп жакшылык менен жамандыкты… Кененирээк »