Tag Archives: ИДЕАЛ

ИДЕАЛ

ИДЕАЛ, с а я с и й – саясий жүрүм-турумдун жана өнүгүүнүн максат жол-жобосу. Мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн  мүнөзүнөн улам ага болгон зарылчылык келип чыккан. Ал аркылуу түзүлгөн бышып жетилген, бирок  канаттандырылбаган таптары бар чындык адамдардын аң-сезиминде кызыкчылыктарына жооп бере турган саясий  түрүндө чагылдырылган. Ошол боло тургандын элеси И. болуп калган. Анда социалдык субъекттин реалдуу чындыкка  карата позициясы көрсөтүлөт. Ал… Кененирээк »