Tag Archives: идеология

ПАТЕРНАЛИЗМ

ПАТЕРНАЛИЗМ, с а я с а т т а (лат. paternus – аталык) «аталык камкордуктун», кайрымдуулуктун саясаты,  идеологиясы. «Адамзат мамилелеринин» теорияларынын негизинде Америкада, Батыш Европанын өнүккөн  өлкөлөрүндө, Японияда ишке ашырылат. П. XX к. 20-ж. АКШда «социалдык партнерчулук» жана «социалдык  дүйнөнүн» коомуна жетишүү мүмкүнчүлүгүн негиздөө үчүн пайда болгон. «Адамзат мамилеси» тейлоризмге каршы  коюлуп: «Адам көңүл буруунун башкы объектиси», –… Кененирээк »

ДИНИЙ ИДЕОЛОГИЯ

ДИНИЙ ИДЕОЛОГИЯ – диний догматиканы жана диний келип чыгышы жөнүндөгү жалпы дүйнөнү элестетүүлөрдү,  маанилүү диний кызыкчылыктарды негиздөө жана саясий талаптарды келтирүү үчүн колдонулуучу идеалык  элестетүүлөрдүн салыштырмалуу бүтүндүк системасы. Д. и. адамдын саясий активдүүлүгүнүн шарты катары алардын  динге карата окшош мамилесинин басымдуулук кылышына: ыйык китептерден (Веда, Куран, Библия, Талмуд) алынган  элестетүүлөрдү иш жүзүнө ашырууга, коомдук бүтүндүүлүктүн шарты катары бийликтегилердин… Кененирээк »

ДЕИДЕОЛОГИЯЛАШТЫРУУ 

ДЕИДЕОЛОГИЯЛАШТЫРУУ – ХХ к. 50-ж. Европада кеңири тараган социал-демократтык концепция; алар коомдо  «идеологияны жок кылып», идеологиясыз илимди түзүүгө аракет жасашкан. Т. Парсонс, Э. Шилз, С. Липсет ж. б.  колдогон. Идеология – социалдык чындык жөнүндө ачык картинаны бере албайт, анткени ал өзүнчө бир таптын,  социалдык катмардын кызыкчылыгын көздөйт дешкен. Коом нормалдуу өнүгүүсү үчүн тапка негизделбеген социалдык  негиз керек. Жогорку индустриалаштырылган… Кененирээк »