Tag Archives: ИДЕЯЛАР

ИДЕЯЛАР

ИДЕЯЛАР азыркы мезгилдин саясий идеалдары саясий ишмердүүлүккө мамлекетке жана саясий бийликке карата  мамилелерин билдирген, ХХ к. аягындагы чындыкка дал келген көз караштардын, теориялардын жана концепциялардын  системасы. Азыркы мезгилдеги саясий өзгөрүүнүн теориялары үчүн материалды коомдук практикадан, социалдык  мамилелердин жашоо тажырыйбасынан алышат да, төмөнкүлөр үчүн каражат катары кызмат кылышат; а) белгилүү бир  идеологияны калыптандыруу; 6) инсандын социалдык катмардын же топтун,… Кененирээк »