Tag Archives: ИМИДЖ

ИМИДЖ

ИМИДЖ, с а я с и й и м и д ж – субъекттин өзү жөнүндөгү түшүнүк-төрү менен ал жөнүндөгү массалык маалымат  каражаттарында калыптанган сүрөттөмөлөрдүн кошундусунан улам пайда болгон образ, саясий мүнөздөмө. Саясий И.  жалаң эле лидердин саясий аң-сезиминин жана жүрүм-турумунун чыныгы өзгөчөлүк-төрү жөнүндө эмес, андан тышкары,  ал жөнүндөгү элдердин ой-мүдөөсү, элестетүүсү жөнүндө да жалпыланган, жөнөкөйлөтүлгөн маалыматарды берет. … Кененирээк »