Tag Archives: ИМПИЧМЕНТ

ИМПИЧМЕНТ

ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment – мамлекеттик кылмыш жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу) – бир катар  өлкөлөрдө (Англия, АКШ, Япония ж. б.) мамлекеттин жогорку кызмат адамдарын, президентти Конституцияны  бузгандыгы жана кылмыш жазагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуунун тартиби. И. тартибинде жоопкерчиликке  тартуу укугу парламенттин төмөнкү палатасы аркылуу ишке ашырылса, ишти карап чыгуу жогорку палата тарабынан  жүргү-зүлөт. И-ти жүзөгө ашыруу түрдүү өлкөлөрдө өздөрүнүн өзгөчөлүк-төрүнө… Кененирээк »