Tag Archives: ИНСТИТУТТАР

ИНСТИТУТТАШТЫРУУ

ИНСТИТУТТАШТЫРУУ – кайсы бир саясий кубулуштун же кыймылдын белгилүү мамилелердин структурасы,  түрдүү деңгээлдеги бийликтин иерархиясы жана уюмдун башка белгилери: тартип, жүрүм-турум эрежелери ж. б. бар  формага, тартипке келтирилген процесске, уюмдашкан мекемеге айкалышы. И-нун башкы формалары коомдук өзүн-өзү  башкаруунун жаиа стахиялык процесстердин; массалык же группалык кыймылдардын, толкундоолордун ж. б.  деңгээлинде пайда болот. Бир гана шарты: И. үчүн аларда тартипке… Кененирээк »

ИНСТИТУТТАР

ИНСТИТУТТАР – саясий тилде саясий жана социалдык кубулуштардын эки тибин түшүндүрөт: 1) уюштурулган  структурасы, борборлоштурулган башкаруусу, аткаруучу аппараты бар саясий мекемелерди (бийлик И. өкмөт, мыйзам  чыгаруу чогулушу, мамлекеттик же шаардык кеңеш, префектура ж. б.). 2) саясий функциялардын, мамилелердин,  башкаруу түрлөрүнөн формалары жана маңызы: президенттиктин И. (президенттик бийликтин), өкүлчүлүктөн И-ы (б. а.  парламент ж. б. бийликтин өкүлчүлүк органынын мүчөлөрүн… Кененирээк »