Tag Archives: ИНСТИТУТТАШТЫРУУ

ИНСТИТУТТАШТЫРУУ

ИНСТИТУТТАШТЫРУУ – кайсы бир саясий кубулуштун же кыймылдын белгилүү мамилелердин структурасы,  түрдүү деңгээлдеги бийликтин иерархиясы жана уюмдун башка белгилери: тартип, жүрүм-турум эрежелери ж. б. бар  формага, тартипке келтирилген процесске, уюмдашкан мекемеге айкалышы. И-нун башкы формалары коомдук өзүн-өзү  башкаруунун жаиа стахиялык процесстердин; массалык же группалык кыймылдардын, толкундоолордун ж. б.  деңгээлинде пайда болот. Бир гана шарты: И. үчүн аларда тартипке… Кененирээк »