Tag Archives: ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ — билимдерди, анын ичинен илимий билимдерди адамдын ишмердүүлүгүнүн негизги куралы деген философиялык көз караш. Адамдын тажрыйбалык ж-а теориялык билимдерин системалаштыруу аркылуу И. дүйнө тууралуу чыныгы теориялык билимдерден куралган философиялык реализмге каршы чыгат. И. илимий билимдердин ж-а чындыктын объективдүүлүгү тууралуу маселени четке кагып, чындык деп прагматизм окуусу сыяктуу адамга пайда ж-а жеңилдик алып келүүчү билимдерди гана түшүнөт. Физикалык… Кененирээк »