Tag Archives: ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ, с а я с и й – коомдук, мамлекеттик структуралардын мамлекеттин чегинде же андан кеңирээк  мамлекеттер аралык биримдикке кошулуусу. Мамлекеттер аралык И. улуттук саясий органдардын суверендик  укуктарынын бөлүктөрү берилген бийликтин жаңы институттарын түзүү жолу менен ишке ашырылат. И. элдер менен  мамлекеттердин өз ара байланышынын өсүшү илимий-техникалык прогресс менен тездетилген бардык коомдук  турмушту интернационалдаштыруунун негизинде өнүгүт. Дүйнөнүн айрым… Кененирээк »

ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ (лат. integer — толук, бүтүн, бузулбаган) — бүтүндүктү көздөгөн процесс же иш-аракет; биригүү, кошулуу, биримдикти кайрадан түзүү; Спенсердин философиясында И. түшүнүгү чачыранды, байкалбаган абалдарды бириккен, көрүнүктүү, өз ара байланыштуу абалга айландырууну чагылдырат. И-нын ички кыймылы жай мүнөздө болот, ал эми бүтүндүктүн чачырап кетүүсү м-н байланышкан дезинтеграция процесси тездиги, тез кыймылы м-н айырмаланат. Спенсер «И» түшүнүгүн агрегаттарды тең… Кененирээк »