Tag Archives: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. intelligens – акылдуу, түшүнгөн, билген, ойлогон) – акыл эмгеги, көбүнчө татаал  чыгармачылык эмгек м-н кесип кылып, маданиятты өнүктүргөн ж-а жайылткан элдин коомдук катмары. Билимдүүлүк  жана интеллигент-түүлүк жакын, бирок бирдей эмес түшүнүктөр. Интеллигентүүлүк жогорку адеп-ахлактуулук,  гумандуулук, терең сезимдер, граждандык жетилүү, социалдык тажрыйба, эмгектин, турмуш-тиричиликтин, жүрүмтурумдун маданияты, өнүккөн психологиялык касиеттер сыяктуу сапаттарга ээ. Билимдүүлүк бул сапаттардын бардыгын  байытат,… Кененирээк »

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. intelligens — түшүнгөн, ой жүгүрткөн, акыл-эстүү) — акыл эмгеги, көбүнчө татаал чыгармачылык эмгек м-н кесиптенген, маданияттын өнүктүргөн ж-а жайылткан адамдардын коомдук катмары. И. түшүнүгү төмөнкүдөй эки мааниге ээ: кең мааниде — адамга мүнөздүү болгон рухий байлык, акыл жөндөмдүүлүгү; тар мааниде — оор кырдаалдарда тез чечим кабыл алууга ж-а түзүлгөн кырдаалдан жол таба билүүгө жөндөмдүүлүк, акыл эмгегине… Кененирээк »