Tag Archives: ИНТЕНЦИОНАЛДУУЛУК

ИНТЕНЦИОНАЛДУУЛУК

ИНТЕНЦИОНАЛДУУЛУК (интенциональность) (лат. intentio — умтулуу, тенденция, максат коюу, далалаттануу, ниет) — аң-сезимдин предметтерге, дүйнөгө бурулушу; аң-сезимдин предметтерге маани-маңыз бериши ж-а сезип-туюуларды чечмелеп, түшүндүрүүсү. Схоластикада кеңири пайдаланылган И. термини учурдагы философияга австриялык философ Франц Брентано (1838-1917) тарабынан киргизилген. Брентано үчүн И. имманенттүү предметтүүлүк, о. эле психикалык ж-а физикалык феномендерди айырмалоонун критерийи болуп саналат. Феноменология окуусунун негиздөөчүсү Эдмунд Гуссерль… Кененирээк »