Tag Archives: ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ (лат. interior — ички) — адамдын психикасынын ички структурасын сырткы социалдык ишмердүүлүктүн формаларын өздөштүрүү аркылуу калыптандыруу. Аталган түшүнүк француз психологдору Пьер Жан, Жан Пиаж, Анри Валлон тарабынан илимге киргизилген. Аталган авторлор И. түшүнүгү аркылуу индивиддер ортосундагы мамилелердин психиканын ички структураларында чагылышын ж-а аң-сезимдин ички планын аныктаган аң-сезимсиздиктин калыптануусун түшүндүрүүдө пайдаланышкан. Выготскийдин пикири б-ча И. индивид тарабынан адамдык… Кененирээк »