Tag Archives: ИНФЛЯЦИЯ

ИНФЛЯЦИЯ

ИНФЛЯЦИЯ (лат. inflatio — көөп чыгуу) – кагаз акчаны керектөөдөн (чыныгы акча – өлкөдөгү алтындын баасынан) алда  канча ашык чыгаруу. Саясий И. (саясий балуулуктардын) кыска мезгилдик (конкреттүү саясий структуралардын бузулуу  натыйжасында) жана узак мезгилдик (коомдун тең салмактуу өнүгүүсүнүн жыйынтыгында) мүнө-зүн алып жүрүүчү  саясий аң-сезимдин өнүгүү тенденциясы. И. өзүнүн баштапкы маанисинде – ураандарга жана идеаларга, биринчи  кезекте, саясат сферасындагы… Кененирээк »