Tag Archives: ИСЛАМИЗМ

ИСЛАМИЗМ

ИСЛАМИЗМ (саясатта) — мусулман дүйнөсүндөгү өлкөлөрдүн, диний-саясий уюмдардын жана кыймылдардын ички  жана тышкы саясатынын улуттук-диний өзгөчөлүгү. И. мусулман коомунун бүгүнкү күндөгү саясий турмушунун  нормалары жана принциптери катары исламдын негизги жоболорунан (догмат) улам келип чыккан көрсөтмөлөрдү  келтирүү менен чагылдырылат. Бир тарабынан улуттук аң-сезимдин ойгонушун, улуттук-боштондук кыймылдарынын  өнүгүүсүн, экинчи жагынан — белгилүү социалдык күчтөрдүн диний-улуттук, экспонционисттик умтулууларын  чагылдырат. И. саясатта… Кененирээк »