Tag Archives: ИШМЕРДҮҮЛҮК

ИШМЕРДҮҮЛҮК

ИШМЕРДҮҮЛҮК, саясий – саясий активдүүлүктүн иегизги түрү. И. саясий турмуш чөйрөсүндө объект менен  субъектти каршы коет жана ошол эле убакта аларды бириктирип турат. И. структурасында өзүнө ишмердүүлүктүн  максатын, каражатын, процессин, алдын-ала айтылган жана реалдуу натыйжаларын камтыйт. И-түн негизи болуп,  акылга салып кабыл алынган максат чыгат. Максат менен каражаттын ортосунда дал келүү болушу зарыл. Эгерде  ишмердүүлүктүн максаты тоталитаризмди жеңил,… Кененирээк »

АДАМ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

АДАМ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ — «Манас» эпосунда дүйнөнү, өзүн курчап турган чөйрөнү аң-сезимдүү, максатка ылайыктуу өзгөртүү жана кайра түзүү багыттарындагы адамдык аракеттердин көп түрдүү формалары катары көрүнөт. Анын ичинде коомдун, элдин турмушунун бардык чөйрөлөрүнөн орун алуу менен, асыресе материалдык жана рухий жактан даана байкалат. Өзүнүн көп кылымдык өнүгүү тарыхында башка элдердей эле кыргыз эли да эмгек ишмердиктери, социалдык чыгармачылык аракеттери… Кененирээк »