Tag Archives: каргыш

КАРГЫШ

Каргыш ырлары оозеки адабиятыбыздын эң байыркы жанрларынын бири. Фольклордун башка жанрлары сыяктуу эле стадиалдык өнүгүү жолу меней калыптанган. Кыргыз фольклорунда каргыш ырларьшын түрлөрү, көркөмдүк түзүлүшү, мааниси, кеңири тематикада өнүккөндүгү менен салттуу поэзиябыздын бөлүнбөгөн бир бөлүгү катарында кабылданган.