Tag Archives: келишим

КЕЛИШИМ

Эки же андан көп тараптын тигил же бул маселе (экономикалык, укуктук ж.б) боюнча өз ара мамилелерин жөнгө салуучу укуктук документ. Келишим жарандардын ортосунда, жаран менен уюмдардын ортосунда, мекеме, уюм менен башка мекеме, уюмдардын ортосунда түзүлүшү мүмкүн. Келишим түзүүнүн жалпы жоболору КРнын Граждандык, Эмгек жана Административдик кодекстери, КРнын Өкмөтүнүн, министрликтердин, уюмдардын келишимдер боюнча чыгарган жоболору аркылуу жөнгө салынат. Укуктук багыты… Кененирээк »