Tag Archives: КЛАН

КЛАН. САЯСИЙ КЛАН

КЛАН, с а я с и й к л а н – мамлекеттик бийлик үчүн же буга чейин ээ болгон колундагы бийлигин сактап калуу үчүн  күрөш жүргүзгөн, патриархалдык үй-бүлөлүк (каны бир туугандык, уруулук) же жердешчил, региондук жана азыркы  саясий уюмдардын мүнөздөрүн айкалыштырган, башкаруучу элитада туруктуу, формалдуу эмес бирикме. К-дын  составында анын лидеринин (кландын башчысы) айланасында тууганчылык же башка… Кененирээк »