Tag Archives: КОКУТОЙ

КОКУТОЙ

КОКУТОЙ (уникалдуу япондук улуттук маңыз) Синтоизмдин мифологиясы менен Конфуций окуусунун этикалык  принциптерин өзүнө камтыйт. 1825-ж. Сэйсисой Айдзова өзүнүн «Синрон» («Жаңы теория») деген саясий чыгармасында  аныктама берген. К-го ылайык, Япония күн кудайы Аматреску мурастаган өзгөчө улуттук өз алдынчалыкка ээ. Анын  маңызы бир жагынан «кудайдын тукумдары» болгон, түбөлүк тынымсыз алмашып туруучу императорлордун  династиясы, эл эми экинчи жагынан, Конфуцийдин окуусуна ылайык… Кененирээк »