Tag Archives: колони

НЕОКОЛОНИАЛИЗМ

НЕОКОЛОНИАЛИЗМ (гр. <neos – жаңы + лат. <соlonia – кыштак) – Азия, Африка, Латын Америкасындагы мурдагы  колониялык абалдан бошонуп, өз алдынчалыкка жана көз карандысыздыкка жетишкен, өнүгүп келе жаткан  мамлекеттерге карата мурунку метрополиянын саясатынын системасы; өнүккөн капиталисттик өлкөлөрдөн эски  колониялык системасынын ордуна келген, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн үстүнөн кыйыр көзөмөлдөө формасы. Н.  экономикалык, саясий, социалдык жана маданий өз ара… Кененирээк »