Tag Archives: КОММУНИЗМ

КОММУНИЗМ

КОММУНИЗМ – бул түшүнүк үч мааниде колдонулат: коллективизм абалынан туруп, жеке менчикти тануу,  капиталисттик мамилелерди тануу негизги маңызы болгон идеологиянын аталышы катары; негизинде коммунисттик  идеология турган партияларды жана кыймылдарды атоо үчүн; коомдук бийлик толтура болуп жайнап турган жана  бөлүштүрүүнүн негизинде ар бир адамдын керектөөсүн (күндө өсүп турган) толугу менен канааттандыруу принциби  жаткан эң сонун келечекти белгилөө үчүн. К-дин… Кененирээк »