Tag Archives: коммуникация

САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ

САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ – саясий ишмердүүлүктү ирээттештирген жана ага жаңыча маани берген, коомдук  пикирди жана граждандардын керектөөлөрүн жана кызыкчылыктарын эске алган саясий социалдаштырууну  калыптандырган, саясий маалыматтарды берүү процесси. С. к. – бул бардык деңгээлдеги иңдивиддер менен топтордун  ортосундагы, өзгөчө жетекчилер менен аларга баш ийгендердин ортосундагы өз ара саясий маалыматтарды алмашуу  процесси. С. к-ны коомдун саясий системасы үчүн маанисин адамдын… Кененирээк »